Antallet af skilsmisser stiger fortsat
Share:

Antallet af skilsmisser stiger fortsat

Denne artikel er skrevet af psykolog Heidi Agerkvist. Heidi er parterapeut og psykolog med speciale i børnefamiliehverdagen, parforholdet og forældreskabet.

I Danmark har vi mange rekorder.

Vi er flere gange blevet kåret som verdens lykkeligste land.

Vi er også et af de lande i verden, hvor tilliden blandt mennesker er størst – hvilket har stor betydning for vores trivsel og lykke.

Samtidig ligger vi også højt på listen over antal ægteskaber, der ender i skilsmisse. Danmarks Statistik har opgjort tallene for 2016, og det er lykkedes os at slå vores egen rekord fra tidligere, da skilsmisseraten nu ligger på 50,8%. Det betyder dermed, at over halvdelen af de indgåede ægteskaber opløses. I praksis betød det skilsmisse for 17.146 par og familier i 2016.

Tallene viser samtidig, at andengangsægteskaber opløses både hurtigere og hyppigere end førstegangsægteskaber. Skilsmisseprocenten er for andengangsægteskaber derfor betydeligt højere end de 50,6%

En dyr fornøjelse

Skilsmisser er dyre på flere planer.

Dels er der det helt praktiske i at skulle etablere to hjem ud af det indbo, det nu splittede hjem indeholder. Det koster, ligesom udgifter til flytning, indskud eller ejendomsmæglersalær hurtigt løber op for den enkelte familie.

På samfundsplan koster det øgede tilskud til børnebidrag, institution, boligsikring og evt nedsat arbejdsevne og produktivitet i en periode pga den belastning det er, at gennemgå en skilsmisse.

Den største pris er dog den følelsesmæssige. Det gælder både børnene, hvis trygge fundament og vigtige tilknytningspersoner splittes – ofte på en måde hvor barnet kommer i klemme i større eller mindre grad. Forskning viser, at det især er de gentagne brud og skift i primære voksne i dagligdagen, der påvirker børnenes trivsel. Det betyder, at det især er bruddene i anden- og tredjegangsægteskaberne, der slider på børns trivsel og mod på at blive ved med at knytte sig til nye personer i deres liv; voksne såvel som (bonus)søskende.

For parret selv medfører en skilsmisse naturligvis også bristet håb og sårede følelser. Erfaringer med ikke at kunne lykkes med at skabe rammerne for den kærlighed, der eller startede så rent og føltes anderledes, end alt hvad de tideligere havde oplevet. De fleste par står ved alteret og tænker ”Vi gør det bedre”.

Så når man (heller) ikke lykkedes, selvom man virkelig prøvede, kan det meget naturligt sætte sig i selvforståelsen, og samtidig skabe en vis påpasselighed overfor ikke at lande i en lignende situation igen. Det kan i sig selv være en selvopfyldende mekanisme, da det skaber usikkerhed og uheldige reaktionsmønstre i et parforhold, hvis den ene eller begge parter hele tiden står med den ene fod ude af forholdet – for en sikkerheds skyld.

Noget kunne tyde på, at vi kan være i gang med at reproducere de samme tendenser i parforhold over generationer. Mange af de par der står midt i ægteskabets udfordringer i dag, har også selv brudte ægteskabshistorier med sig fra egen opvækst, og er således relativt på bar bund i forhold til gode modeller for, hvordan man får et parforhold til at lykkes over tid.

Parterapi er løsningen

Vil du gerne give dig og dit parforhold en håndsrækning, så er parterapi vejen frem. Parterapi hos en dygtig parterapeut er ikke så langhåret som det lyder. Det er derimod en nænsom og undersøgende proces, hvor du og din partner bliver hjulpet til at forstå de adfærds- og reaktionsmønstre I kommer ind i, som slider på jeres kærlighed og intimitet, og som spænder ben for at I kan at få den kontakt med hinanden, som I savner og mangler.

Den rette parterapeut kan hjælpe jer til at genfinde kærligheden og lære, hvordan I som par passer på den i den hverdag I har, som de personer I er.

Husk at tjekke, at den parterapeut, I opsøger, har relevant efteruddannelse, da parterapi som disciplin adskiller sig meget fra individuel terapi.

En del opsøger ikke parterapi, da de synes det er for dyrt, men ender med at stå med en langt større regning økonomisk, såvel som følelses- og trivselsmæssigt.

Parterapeuter landet over udtaler samstemmende, at det er langt lettere at opløse uhensigtsmæssige mønstre i et parforhold, jo tidligere parret opsøger hjælp. Jo tidligere I kommer i gang, jo større udbytte af forløbet, jo bedre prognose for jeres, og jo kortere forløb er nødvendigt.

Rasmus er redaktør på 3. december.

Leave A Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *