FOLKEAFSTEMNING OM RETSFORBEHOLDET
Få teksten læst højt adgang for alle

TIL VALG OM
RETS- OG POLITISAMARBEJDE

Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning.

DIT VALG

JA ELLER NEJ

Uanset hvad vi vælger, har det betydning for Danmarks samarbejde med de andre EU-lande på områder som strafferet, politisamarbejde, familieret og handel over grænserne.

JA

Hvis vi stemmer ja

… bliver det nuværende retsforbehold omdannet til en tilvalgsordning. Det betyder, at Danmark fremover selv kan vælge, hvilke EU-retsakter på området for retlige og indre anliggender vi vil deltage i.

Samtidig betyder det, at Danmark tilslutter sig 22 eksisterende retsakter på det strafferetlige og civilretlige område, og at Danmark kan fortsætte i Europol-samarbejdet.

Nej

Hvis vi stemmer nej

… fastholdes det nuværende retsforbehold. Retsforbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender. Hvis Danmark fremover skal samarbejde med EU på et konkret område, f.eks. Europol, skal vi søge om en såkaldt parallelaftale. Danmark har ikke krav på at få en sådan aftale.

Det betyder også, at Danmark ikke kan deltage i udviklingen af de retsakter, som vi er en del af i dag, når de ændres og bliver overstatslige. En konsekvens heraf er, at Danmark må forlade Europol-samarbejdet.

RETSOMRÅDER

DET SKAL DU VIDE, FØR DU STEMMER

Få overblik over de områder, som er omfattet af retsforbeholdet. Klik på cirklerne for at læse mere om de enkelte områder og om, hvad folkeafstemningen den 3. december betyder for dem.